Läs bibeltext


Till de kristna i Galatien
 
Gal 1:1
Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda.
Gal 1:2
Jag och alla bröderna här hälsar församlingarna i Galatien.
Gal 1:3
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus,
Gal 1:4
som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja.
Gal 1:5
Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.
Gal 1:6
Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd, för ett annat evangelium -
Gal 1:7
fast det inte finns något annat; det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus.
Gal 1:8
Men om någon, vore det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er - förbannelse över honom!
Gal 1:9
Vad jag redan har sagt säger jag nu en gång till: om någon förkunnar ett annat evangelium för er än det ni har fått - förbannelse över honom!
Gal 1:10
Är det människor jag nu vill vinna för mig - eller Gud? Söker jag vara människor till lags? Om jag ännu ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare.
Gal 1:11
Jag försäkrar er, bröder: det evangelium som jag har förkunnat är inte något mänskligt påfund.