Läs bibeltext


Till de kristna i Efesos
 
Ef 1:1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus.
Ef 1:2
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
Ef 1:3
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen,
Ef 1:4
liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.
Ef 1:5
Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom - det var hans viljas beslut -
Ef 1:6
till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son.
Ef 1:7
I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser - så rik är den nåd
Ef 1:8
med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss.
Ef 1:9
Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början
Ef 1:10
och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.
Ef 1:11
I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: