Läs bibeltext


Till de kristna i Filippi
 
Fil 1:1
Från Paulus och Timotheos, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, särskilt församlingsledarna och medhjälparna.
Fil 1:2
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
Fil 1:3
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er,
Fil 1:4
alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er:
Fil 1:5
ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen,
Fil 1:6
och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag.
Fil 1:7
Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta; både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig.
Fil 1:8
Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet.
Fil 1:9
Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning,
Fil 1:10
så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag,
Fil 1:11
fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris.