Läs bibeltext


Fjärde Moseboken — Numeri
 
4 Mos 1:1
Herren talade till Mose i uppenbarelsetältet i Sinaiöknen den första dagen i andra månaden, året efter det att israeliterna hade lämnat Egypten. Han sade:
4 Mos 1:2
  Räkna hela den israelitiska menigheten, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, alla av manligt kön, person för person.
4 Mos 1:3
Du och Aron skall mönstra alla vapenföra israeliter från tjugo års ålder och uppåt, häravdelning för häravdelning.
4 Mos 1:4
En man från varje stam skall hjälpa er, en som är överhuvud för sin familj.
4 Mos 1:5
Detta är namnen på de män som skall bistå er: från Rubens stam Elisur, Shedeurs son,
4 Mos 1:6
från Simons Shelumiel, Surishaddajs son,
4 Mos 1:7
från Judas Nachshon, Amminadavs son,
4 Mos 1:8
från Isaskars Netanel, Suars son,
4 Mos 1:9
från Sebulons Eliav, Helons son,
4 Mos 1:10
från Josefs söners stammar dels Elishama, Ammihuds son, från Efraims stam, dels Gamliel, Pedasurs son, från Manasses,
4 Mos 1:11
från Benjamins stam Avidan, Gidonis son,